Doposażanie systemowe oraz Retrolifty

Każdy nowoczesny pojazd ma od 30-100 jednostek sterujących, te różne jednostki sterujące w pojeździe to małe sterowniki, które kontrolują różne funkcje, takie jak silnik lub automatyczna skrzynia biegów.
Jednostki sterujące posiadają oprogramowanie, które jest regularnie aktualizowane przez producentów w celu wprowadzenia ulepszeń i wyeliminowania błędów.

Dzięki kodowaniu jednostek sterujących można zwiększyć komfort w pojeździe i aktywować różne funkcje, które fizycznie są w sterownikach, ale są fabrycznie zablokowane.